CIMA професионален - пакет стратегическо ниво (e3, P3, f3)

Общ преглед

2 locations available

Описание на програмата

Какви са целите на този курс?

С попълването на този курс вие ще овладеят съвременни принципи на управление на счетоводството и оборудват сами със знаят как да направят дългосрочни стратегически финансови решения.

E3 - стратегическо управление

 • Студентите ще се научат как да формулират и прилагат дългосрочна стратегия, създаване на визия за дългосрочно, устойчиво успех. Това включва:
 • Определяне на корпоративни мисията, целите и участниците, и извършване на позиция одит и Корпоративна оценка.
 • Включително корпоративно управление, корпоративна социална отговорност и етика в бизнес стратегията.
 • Прилагане на процесите за управление на промяната, и с помощта на стратегически за измерване, за да се оцени успеха.

P3 - Управление на риска

 • Студентите ще се научат как да се идентифицират и намаляване на рисковете, които пускат на дългосрочна стратегия в опасност, използвайки доказани техники, процеси и системи за вътрешен контрол, за да информира решения на парични потоци и за капиталови инвестиции:
 • Прилагане на системи за контрол на управлението на по-доброто използване на човешките ресурси, както и да осигури рамка, срещу които да се преглежда.
 • Одит на вътрешните процеси и компютърни системи.
 • Управление на финансовия риск, включително колебанията на валутния курс и промени в лихвените равнища.

F3 - финансова стратегия

 • Накрая делегати ще изглеждат към обвързване финансова стратегия с по-широки бизнес цели, и за развитие на компетенциите, необходими за оценяване на възможностите за инвестиране, включително оценката на корпоративни субекти за сливания, придобивания и продажби:
 • Планиране, прогнозиране и отчитане на хеджирането за по-добро управление на корпоративните финанси.
 • Изчисляването на цената на капитала и капиталови структури, и модела на ценообразуване на капиталовите активи (CAPM).
 • Извършване на точна бизнес оценяване.
 • Провеждане на корпоративна реорганизация, като част от сливане или консолидация.
 • Правилно дисконтиране чужди парични потоци.

Кой е той, предназначен за?

Това, разбира се, ще се възползват висши специалисти финанси, които искат да подобрят разбирането си на дългосрочни счетоводни управление принципи. Той също така ще бъде от полза опитни професионалисти финанси, които искат да печелят световно призната за управление на счетоводството квалификация и допринася за определянето на тяхната бизнес стратегия.

Изисквания

Учениците ще трябва да сте първи достигнали на оперативните и управленско ниво квалификация CIMA, преди те да могат да се постигнат CIMA Professional статус.

Какво бележи този курс, освен?

Като квалифициран финансов мениджър, можете да очаквате да спечелите заплата около £ 37K с допълнителни перспективи, водещи до финансовия контрольор, финансов директор, и Финансов мениджър.

Източник: ПейСкейл

Какво се случва, след като е поискала информация?

След като сте се допита ли ще се свърже с един от нашите специализирани кариерни консултанти, които ще бъдат в състояние да ви предостави всякаква допълнителна информация, която се изисква.

Последна актуализация Ноем. 2016

За учебното заведение