BA (Hons) за управление на бизнеса - продукт, базиран дистанционно обучение

University of Lincoln – Lincoln International Business School

Описание на програмата

Прочетете официалното описание

BA (Hons) за управление на бизнеса - продукт, базиран дистанционно обучение

University of Lincoln – Lincoln International Business School

  • да придобият разбиране за динамичния характер на съвременните организации и за средата, в която работят, като прилагат съдържанието на модула към управленските ситуации в работното място на ученика по все по-интегрирани и систематични начини;
  • получаване на подходящ принос, обратна връзка и подкрепа за повишаване на академичното обучение.

  По този начин бакалавърската програма BA (Hons) представя рамката, в която студентите могат да се занимават с личностно и професионално развитие чрез интегриране на придобиването на знания, умения и опит, като същевременно допринасят за организационната ефективност. Тази програма е гъвкава и достатъчно динамична, за да отразява и усвоява промените и да улесни придобиването от страна на студентите на набор от умения и знания, които може да са необходими, за да се изправят пред предизвикателствата на съвременното работно място.

  Бакалавърът по бизнес управление на BA (Hons) представя рамка за дистанционно обучение, която дава възможност на отделните лица да завършат програмата в рамките на период от две години - продължителността отразява личните обстоятелства, акредитиран опит, предварително обучение и ангажименти по заетостта. Тази програма носи вълнуваща възможност, която предлага на студентите възможността да усъвършенстват своите знания и умения, като интегрират обучението, основано на работа, с висшето образование, като по този начин улесняват личното и професионалното развитие на работното място.

  Тук се предлагат програми по:
  • Английски
  University of Lincoln – Lincoln International Business School

  Последна актуализация December 7, 2017
  Срок и цена
  Този курс е Online
  Start Date
  Дата на начало
  март 2018
  Duration
  Продължителност
  13 - 24 
  Задочна/вечерна форма
  Price
  такса
  7,000 GBP
  Information
  Deadline
  февр. 23, 2018
  Locations
  Великобритания - Lincoln, Англия
  Дата на начало: март 2018
  Крайна дата за записване февр. 23, 2018
  Дата на завършване Запитване на информация
  Dates
  март 2018
  Великобритания - Lincoln, Англия
  Крайна дата за записване февр. 23, 2018
  Дата на завършване Запитване на информация