ОБУЧЕНИЕ, ЦЕЛИ

 • Знаейки Европа, като разберат неговите институции, международни организации, геополитическото
 • Разбиране на основите на Кодекса на труда: продължителност на оригиналната трудов договор, инспекция по труда, социалните рискове ...
 • Знаейки проведе набиране
 • Контрол на управлението на персонала: индивидуално управление, колективно, социален одит, работни заплати, доходи
 • А именно да се установи и да наблюдават персонала, инструменти за оценка
 • Знаейки, професионално обучение и GPEC (Управление на работни места и умения)
 • Познава и да следите социалните въпроси (трудова медицина, социална защита ...)
 • Научете се да се създаде система от показатели и да общуват вътрешно

А TRADE

 • обучение Officer
 • HR Advisor
 • Вътрешен мениджър по комуникациите
 • Отговаря за администриране на персонала
 • Управление, отговарящ за човешките ресурси
 • Персоналът на мениджъра

ПРОГРАМА

Стажовете:

 • Стаж от 6 до 12 седмици или присвояване на фирмата
 • Или проект обучаван
 • Или при редуване (свържете се с нас)

Чужд език :

 • 1 задължително език
 • още 2 езика по избор

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Условия за допускане:

 • Ниво Bac + 2, 120 ECTS
 • Диплома или BTS, DUT или друго признато ниво сертифициране Бак 2
 • 1 или еквивалентен и професионален опит в областта на човешките ресурси

изпити: Няколко сесии годишно, организиран разстояние

От Output Level Бак 3

информация Diploma : Заглавие Eductive Група Двойни възможни Dees композиране със специалност комбинация Fede * бакалавър

Програма с обучение на:
 • Френски

Прегледайте още 17 курсове в INEAD »

Този курс е Онлайн обучение
Start Date
Отворено кандидатстване
Duration
По място
По дата
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване

Отворено кандидатстване