Read the Official Description

Онлайн образователна програма за компетентния назначен ветеринарен лекар в лабораторни съоръжения за животни

Програмата Labvet Europe е насочена към квалифициране на определени ветеринарни лекари от лабораторни животни до нивото, което се изисква от директивата на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели, и последващите насоки. Тя трябва да се разглежда като продължение на компетенциите, придобити от предишните програми на FELASA категория D, но е посветена единствено на хилядите ветеринарни лекари, които работят в световен мащаб като ветеринарни лекари от лабораторните животни.

Програмата е 100% онлайн и е акредитирана от Федерацията на европейските асоциации на научните лаборатории (FELASA). Той е структуриран така, че да ви предложи знания и умения, които можете да използвате в ежедневната си работа като назначен ветеринарен лекар.

"Нашата цел е да предложим програма на високо ниво, високо качество и лесен достъп за определени ветеринарни лекари по целия свят"

Програмен директор професор Аксел Корнеруп

Програмата е изградена на базата на обучението и ресурсите, сертифицирането и общността на Labvet. Студентите, записани в програмата, след приключване ще придобият сертификат от FELASA и ще получат достъп до Европейската общност на LabVet.

Преподаване и ресурси

Чрез записване в онлайн програмата на Labvet Europes получавате достъп до съответните ресурси и учебни материали за определени ветеринарни лекари. Програмата се основава на онлайн обучение, което ви дава възможност да имате достъп до нашите знания и преподаване, където и да сте в света и когато е удобно за вас.

Нашата онлайн платформа и материали са изградени въз основа на нашия дългогодишен опит в разработването на онлайн обучение и използване на най-новите е-обучения и интерактивни технологии. По време на модул ще намерите подходящи текстове, видео и аудио файлове на платформата за електронно обучение на LabVet Europe. Освен това ще бъдете помолени да участвате в редица онлайн дейности, като дискусии и онлайн тестване. Програмата се завършва с писмен и устен изпит.

курсове

Програмата Labvet Europe се състои от 6 модула и всяка от тях дава уникална гледна точка на науката за лабораторните животни. Комбинираните обучават участниците да станат квалифициран ветеринарен лекар. 5-те модула са:

 1. Модул 1 - Законодателство и ветеринарна комуникация
 2. Модул 2 - Етика, хуманно отношение към животните и трите Rs
 3. Модул 3 A - Грижа за животните, управление и ветеринарни съобщения
 4. Модул 3 Б - Здраве
 5. Модул 3 В - Генетика и размножаване
 6. Модул 4 - Анестезия, аналгезия, хирургия
 7. Модул 5 - Ролята на ДВ при моделирането на човешки заболявания при животните
 8. Модул 6 - Въведение в местната среда

сертифициране

Станете акредитиран ветеринарен лекар във FELASA чрез Labvet Europe

Програмата LabVet Europe е сертифицирана от FELASA за обучение на назначени ветеринарни лекари (категория D от FELASA). FELASA е призната в Европа неправителствена организация, която сред редица различни задачи удостоверява институции, които желаят да обучават персонал за експериментиране с животни. Акредитацията на FELASA е призната във всички държави-членки на ЕС и извън нея.

За ветеринарни лекари от лабораторни животни, работещи в неевропейска лаборатория, сертифицирането на съоръжения за животни на европейско ниво ще бъде съществена част от изпълнението на изискванията на европейските компании, когато работят с тези съоръжения и от европейски списания, когато публикуват работата, извършвана в съоръженията.

С сертификат от програмата LabVet Europe имате официална документация за вашите компетенции и отговаряте на европейските изисквания към определените ветеринарни лекари, както е посочено в Директива 2010/63 / ЕС на Европейския съюз, чл. 25:

„Държавите-членки гарантират, че всеки развъдчик, доставчик и ползвател има определен ветеринарен лекар с опит в медицината на лабораторни животни, или подходящо квалифициран експерт, когато е по-подходящо, натоварен с консултативни задължения във връзка с благосъстоянието и лечението на животните.

Резултати от обучението за LabVet Europe

компетенции

След завършване на програмата стажантът е включен

 • Началното ниво за назначен ветеринарен лекар (DV), както е описано в Директива 2010/63 / ЕС и „Работен документ за разработване на обща рамка за образование и обучение, за да се изпълнят изискванията на директивата“ от 19-20 февруари 2014 г.

Предполагано знание

При записване в програмата се приема, че студентът има квалификация, еквивалентна на старата категория C на FELASA или на новата функция на ЕС A / B / D.

знание

След завършване на програмата, стажантът знае:

 • Различни етични възгледи относно експериментите с животни, включително принципите на трите принципа, както и принципите за добро хуманно отношение към животните и науката
 • Принципи на лабораторното животновъдство, включително системи за поставяне в клетки, условия на околната среда, обогатяване, хигиена и здравословни и безопасни условия на труд
 • Ключови биологични характеристики на съответните видове и тяхното значение за грижите и употребата
 • Принципи за моделиране на човешки заболявания при животни, включително методи за проектиране на процедури и проекти, за създаване и използване на генетично изменени животни и за експериментална хирургия.

умения

След завършване на програмата стажантът може:

 • Намерете необходимите източници на информация за изпълнение на задачите на ДВ
 • Убийте съответните животни с най-голямо уважение към научните резултати и хуманното отношение към животните
 • Направете рутинни посещения на домашни любимци, анализ на вредите и ползите, наблюдение на здравето, стратегии за биосигурност и избухване на болести, анестезия и облекчаване на болката и го свържете с научните резултати и благосъстоянието при опити с животни
 • Прилагане на международни указания за номенклатура за генетични варианти на лабораторни животни
 • Обобщете законовите задължения и професионалните изисквания на ДВ във връзка с взаимодействията между персонала, органа за хуманно отношение към животните, употребата на лекарства, вноса и износа и транспортирането на лабораторни животни, използването на генетично променени животни и прилагането на трите R
 • Обяснете важността на доброто здраве и хуманно отношение към животните и необходимостта от култура на грижа и добра наука

Допускане

Можете да кандидатствате за достъп до LabVet Europe или LabVet Europe, включително курса на функцията ABD.

Процес на кандидатстване

Попълнете формуляра за кандидатстване с необходимата документация.

Ние ще обработим вашата кандидатура, за да сме сигурни, че отговаряте на критериите за прием.

Ако изпълните критериите за кандидатстване, ще получите писмо за приемане и фактура.

Когато получим плащането, ще имате достъп до платформата за обучение.

Кандидатствайте да станете участник в LabVet Europe за € 3,500.

Кандидатствайте за Labvet Europe, включително сертифициране на функцията ABD за 5000 евро.

Program taught in:
Английски
Last updated February 12, 2019
Този курс е Online
Start Date
Open Enrollment
Duration
Редовно обучение
Price
3,500 EUR
Кандидатствайте да станете участник в LabVet Europe за € 3,500. Кандидатствайте за пълен курс Кандидатствайте за Labvet Europe, включително сертифициране на функцията ABD за 5000 евро.
By locations
By date