Прочетете официалното описание

 • Продължителност: 3 семестъра
 • Придобита квалификация: Магистър по изкуства в преподаването на гръцки на лектори на други езици
 • Ниво на квалификация: 2-ри цикъл (магистърска степен)
 • Език на обучението: гръцки
 • Начин на обучение: Дистанционно обучение
 • Минимални кредити по ECTS: 90

Профил на програмата

Завършилите се специализират в теоретични и практически въпроси, свързани с преподаването на гръцки като втори / чужд език. Те ще развият умения, които могат да се прехвърлят в областта и особено в областта на преподаването.

Кариерни перспективи

Завършилите ще могат да имат международна кариера в преподаването на гръцки като втори / чужд език. Те също така ще могат да разработят програми за езиково обучение. Завършилите ще могат да работят за публичния или частния сектор в световен мащаб (училища, институти, университети, изследователски центрове), специализирани в тази област.

Достъп до допълнителни изследвания

Завършилите програмата могат да бъдат приети в Трета циклична степен (PhD).

Оценяване

Оценката на курса обикновено се състои от цялостен окончателен изпит и непрекъсната оценка.

Непрекъснатата оценка може да включва, между другото, междинни срокове и проекти.

Степените на писма се изчисляват въз основа на теглото на крайния изпит и на непрекъснатата оценка и действителните цифрови оценки, получени в тези два компонента за оценка.

Въз основа на оценките за курса се изчисляват средната оценка на средната оценка (СПС) на студента и средната точкова средна стойност (CPA)

Изисквания за дипломиране

Студентът трябва да попълни 90 ECTS и всички програмни изисквания.

Резултати от обучението

 1. Завършилите ще задълбочат разбирането си за подходите за придобиване на втори език, със специален акцент върху преподаването на гръцки език.
 2. Те ще практикуват преподаване на гръцки език под трите стълба на изучаването на езици (преподаване, учене и оценяване) с акцент върху комуникационните умения.
 3. Те ще се научат как да управляват класна стая и да проектират курсове и учебни програми, подходящи за преподаване на гръцки език.
 4. Завършилите се запознават с високоспециализираните аспекти на езиковото обучение.
 5. Те ще могат да прилагат нови технологии в езиковото обучение.
 6. Те ще получат значителен разбиране за теоретичните рамки, за да могат да продължат следдипломно обучение в областта.

Стипендии - финансова помощ

Университетът предлага стипендии и финансова помощ на студенти на пълно работно време, под формата на стипендии за академични постижения, помощ за финансова помощ, спортни стипендии и програми за работа в кампуса.

Програма с обучение на:
Гръцки
University of Nicosia

Прегледайте още 27 курсове в University of Nicosia »

Последна актуализация November 22, 2018
Този курс е Онлайн обучение
Duration
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
13,590 EUR