Read the Official Description

Целта на Graduate сертификат по управление на човешките ресурси е да се осигури администратори и практици, притежаващи бакалавърска "е степен на възможност да се учат на инструментите и техниките, използвани за постигане и гарантиране на качеството на личен и администрацията.

Фокусът ще бъде върху представянето на аналитични инструменти и техники за управление, които ще позволят човешките ресурси администратори и специалисти да анализират, оценяват, и подобряване на човешките ресурси за доставка, работодател и удовлетвореността на служителите, отчетност и процесите в рамките на организация, която гарантира непрекъснато подобряване на качеството.

В сертификата се състои от серия от четири завършил ниво кредитни курсове, предназначени да осигурят завършилите текущите практики на индустрията, лидерски и управленски техники при анализиране, разработване и насочване на качеството на човешките ресурси на работното място.

Този сертификат програма е одобрена на 60 часа подновяване на сертификата за кредитен към PHR и ресертификация SPHR чрез човешките ресурси Certification Institute (HRCI).

Студентите трябва да притежават бакалавърска "е степен от акредитирана институция.

See 5 more programs offered by TUI University - College of Business Administration »