Read the Official Description

Целта на Graduate Сертификат по Стратегическо ръководство е да предостави надзорни органи, управители, мениджъри и експерти по Лидер на всички нива, притежаващи бакалавърска "е степен на възможност за овладяване на авангардни концепции и техники, които ще им дадат възможност да предоставят по-добра лидерство във всички видове организации и на всички нива, независимо от индивидуалните специалитети в ръководството или свободни професии.

Акцентът е върху стратегическия а не тактически, и включва както теоретична основа, както и прилагането на тези теории до реални житейски ситуации.

В сертификата се състои от серия от четири завършил ниво кредитни курсове, предназначени да осигурят завършилите с авангардни методи, основани на научни изследвания се потвърждават от практиката във всички видове организации и индустрии.

Студентите трябва да притежават бакалавърска "е степен от акредитирана институция.

See 5 more programs offered by TUI University - College of Business Administration »