Прочетете официалното описание

Дипломата за ниво 7 в управлението на човешките ресурси е предназначена да подпомага мениджъри, които имат авторитет и лично вдъхновение да превърнат организационната стратегия в ефективно оперативно изпълнение.

Диплома за ниво 7 в управлението на човешките ресурси е разработена, за да достави на завършилите умения да разбират управлението на човешките ресурси, съгласувано с доброто стратегическо вземане на решения, за да се запази конкурентното предимство на организациите. За да се постигне това, обучаемите придобиват знания чрез интегриран подход на теорията в управлението и практиката на човешките ресурси, като използват дейности в реално време. Успешното завършване на тази диплома ще даде възможност на обучаемите да надграждат своите стратегически умения за управление на човешките ресурси и лидерски умения и да се съсредоточат върху изискванията за прилагане на стратегията на организацията.

GSBF предоставя висококачествени и акредитирани програми, които са актуални и актуални. Ние предлагаме над 20 програми, включително финанси, сметки, маркетинг, човешки ресурси и общо управление, които отразяват новия бизнес ландшафт.

Основни предимства

  • Лесен план за плащане на такси. Плащайте само £ 240 на месец. - Същата диплома като студентите в кампуса. - Дипломата се признава в цял свят. - Оценки чрез подаване на задания.

Критерии за включване

За влизане учещият трябва да притежава едно от следните неща.

  • притежаване на диплома за висше образование по съответна специалност или диплома за ниво 6 в Обединеното кралство или еквивалентна квалификация в чужбина или - възрастни (над 21 години) с управленски опит - изисквания на английски език: Ако обучаемият не е от мнозинство от англоезичната страна, Доказателства за компетентност по английски език. Сертификати - Вие получавате диплома за степен 7 в управлението на човешките ресурси в края на програмата.

Оценки

  • Оценката е чрез задаване. Няма изпити.

Програма Продължителност

  • 6 месеца / 9 месеца

Съдържание на курса

Програмата за дипломиране на ниво 7 в управлението на човешките ресурси се състои от следните 8 задължителни звена, които осигуряват общо 120 кредита: - Стратегическо управление на човешките ресурси и организационно поведение (15 кредита) - Управление и координиране на човешките ресурси (15 кредита) - Лидерство (15 кредита) - Съвременно управление на човешките ресурси (15 кредита) - Управление на глобалните таланти (15 кредита) - Управление на ефективността и възнаграждението (15 кредита) - Законодателство в областта на заетостта (10 кредита)

Програма с обучение на:
Английски

Прегледайте още 14 курсове в Greenwich School Of Business And Finance (GSBF) »

Този курс е Online
Start Date
авг. 2019
Duration
6 - 9 
Редовно обучение
Price
1,499 GBP
- 6 месеца; 1199 GBP - 9 месеца
По място
По дата
Start Date
авг. 2019
Крайна дата за записване