Популярни категории

Последно добавени онлайн бакалавриати по право

Kentucky Wesleyan College

Бакалавър по изкуства в религията

Август 13, 2018
Програмата за завършване на образователно-квалификационната степен "бакалавър по изкуства в религията" е предназначена да посрещне нарастващото търсене на квалифицирани и висококвалифицирани професионалисти в сферата на министерството, нестопанската дейност, бизнеса, журналистиката и други свързани с тях области, както и преследването на по-нататъшно обра… [+]зование. Религиозната програма в Кентъки Уеслийн се стреми да култивира признание за религиозното разнообразие, като запознава студентите с развитието, вярванията и практиките на множество религиозни традиции. Чрез религиозната програма студентите използват интердисциплинарни ресурси, за да разпознаят и ангажират функцията на религията в историята, обществото и културата. [-]

University of Southern Queensland (USQ)

Бакалавър по науки (Физически науки)

Август 3, 2018
Искате да научите повече за Вселената? Физиката разкрива естествените закони в нашето ежедневие и в космоса и ни учи на основните принципи на съвременната наука и технологии. Бакалавърът по науки (физически науки) е предназначен за хора, търсещи широки и трайни научни знания и умения.… [+] [-]

Aston American University

Бакалавър по бизнес администрация - BBA (онлайн)

Август 6, 2018
Програмата бакалавър по изкуства в бизнес администрацията (BBA) е професионално насочена степен, предназначена да произвежда завършилите, които притежават практическите знания и свързаните с тях умения за критично мислене, желани в днешния конкурентен бизнес свят.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Онлайн бакалавриати

Какво всъщност е онлайн бакалавърско образование?

Онлайн бакалавърските програми отварят за студентите нови възможност за обучение. Кандидатстудентите с брой ангажименти, например текуща работа, семейство и други задължения, са най-вероятните кандидати за записване и следване в онлайн бакалавърските програми. Освен това, кандидатстудентите, които имат желание да кандидатстват в университети в други държави и нямат възможност да станат редовни студенти, все още могат да получат диплома за бакалавърска степен на университета на своята мечта. Онлайн бакалавърските програми стават напоследък все по-популярни благодарение на технологиите за електронно образование, които осигуряват гъвкавост и универсалност на образователните възможности. Онлайн образованието осигурява на студентите бакалавърска степен, коята не се различава от степените, получавани при следване в редовни програми.

Какви са предимствата на онлайн бакалавърско образование?

В много отношения студентите, които следват в онлайн бакалавърски програми, могат да взимат най-доброто от двата свята: те могат да получат диплома по интересна за тях дисциплина и същевременно могат да поемат други ангажименти извън университета. Онлайн бакалавърските програми осигуряват същите кариерни и професионални предимства, както и редовните програми. Благодарение на онлайн обучението студентите придобиват по-добри умения за общуване, творческо мислене, умение да решават сложни задачи и друго. Освен това студентите, следващи в онлайн програмите, имат възможност да подобрят уменията си за онлайн общуване с колеги от цял свят. Като резултат онлайн студентите придобиват ценни професионални умения и развиват личните си качества.

Какво се изучава в онлайн бакалавърски програми?

Бакалавърските програми могат да се намерят по изкуство, биология и науки за живота, бизнес, икономика и администрация, енергетика, инженерство и технологии, хуманитарни и социални науки, право и регламенти и естествени науки. В рамките на тези области има онлайн програми по различни специализации като фотография, сестринско дело, финанси, управление на енергийни ресурси, информатика, философия, социология, право и математика. В зависимост от програмата, онлайн бакалавърските програми могат да продължават от три до четири години, или по-дълго в случай на по-гъвкаво разпределяне на часовете.

Какви кариерни предимства може да ви предложи онлайн бакалавърска степен?

Студентите с бакалавърска степен придобита онлайн имат много по-добри възможности за реализиране на професионалния си потенциал. Работодателите високо ценят практическите и теоретичните умения и знания на дипломирани професионалисти. Освен това студентите с онлайн бакалавърска степен имат възможност да приложат придобитите умения и знания на практика. Следователно завършилите онлайн бакалавърските степени имат много повече шансове за добра работа в сравнение с други кандидати, които нямат диплома или образование. Също не трябва да забравяме, че студентите, завършили бакалавърски програми, имат по-високи заплати.

Колко струва обучението в онлайн бакалавърските програми?

Таксите за онлайн бакалвърските програми се различават много в зависимост от университета и държавата. Освен това, допълнителни разходи може да се изискват за придобиване с учебни материали. Таксите за обучение в онлайн бакалавърските програми обикновено обаче са по-ниски в сравнение с редовните програми, защото студентът не е привързан към определено място и може да продължава да работи същевременно. Кандидатстудентските комисии могат да информират за таксите по-подробно. Най-добре е да се свържете с поделението за прием чрез уеб форма на нашия сайт, след което подробната информация ще бъде изпратена на пощенския ви или работен адрес.

Какви университети предлагат онлайн бакалавърски програми?

Една от най-важните и разпространени причини защо студентите избират онлайн бакалавърските програми— това е свобода на избора, тъй като студентът може да се запише във всеки един университет, който за него е най-добър, без да има нужда да се мести в друга държава. Най-добрите университети в Европа, Америка, Азия, Африка и Океания предлагат брой качествени програми, онлайн бакалавриати и курсове. Прегледайте програмите, които се предлагат от университети във Великобритания, Канада, Сингапур, Испания, Индия, Южна Африка, Пошла, Финландия, Русия, САЩ и много други държави.